Kungälvs kommun

Kalvegrinna förskola

Kalvegrinna-001

Förskolan är en naturförskola och består av fyra avdelningar med vardera 19 barn i åldrarna 1-5 år.
Sedan 1997 har förskolan aktivt arbetat med miljöcertifieringen Grön flagg genom Håll Sverige Rent och fick nyss deras 7:e certifiering. Samtlig personal har under 2013 utbildats i teknik, fysik och kemi genom föreläsningen ”Russinhissen” med Hans Persson.

De nuvarande lokalerna byggdes år 2000 och värms upp med luftvärmepump. Belysningen är delvis närvarostyrd.

Länk till Kalvegrinna förskola:
http://www.kungalv.se/Barn-och-utbildning/skolportalen/barnomsorg/forskola/karna/kalvegrinna-forskola/?d=p