Härryda kommun

Björkängens fsk bild

Björkängens förskola

Förskolan ligger i Hällingsjö och har 86 barn fördelat på 6 avdelningar med åldersblandade grupper, i åldrarna 1-5 år.
Avdelning Smörblomman med 18 barn i åldrarna 1-5 år deltar i FörskoleVis. Björkängens förskola deltog även i förstudien Visualisering av energi i förskolan som ligger till grund för projektet FörskoleVis.

Björkängens förskola har miljöutmärkelsen Grön Flagg. Matematik, naturvetenskap och kommunikation är gemensamma fokusområden för hela förskolan, vilket man arbetar med genom att skapa utmanande miljöer och aktiviteter där barnen kan pröva, utforska och diskutera olika matematiska och naturvetenskapliga fenomen.

Björkängens förskola byggdes 1981 och byggdes till 2006 samt 2009 och har idag en total yta på 1050 m2. I samband med tillbygget 2006 konverterades uppvärmningsformen från direktverkande el till värmepump.

Länk till Björkängens förskola: http://www.harryda.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/forskolor/kommunalaforskolor/bjorkangensforskola.4.f6c46c913b920b0c58800017376.html