Göteborgs Stad

Övre Hallegatans förskola

Förskolan har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år. Avdelningen Smulan och Klumpedunsen deltar i FörskoleVis.

Övre Hallegatans förskola deltog även i förstudien Visualisering av energi i förskolan som ligger till grund för projektet FörskoleVis.

Länk till Övre Hallegatans förskola:
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/forskola/ovre-hallegatan-21-forskola/!ut/p/b1/04_Sj9Q1NDA3NTMzNDU104_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8zijUy9A52MvIwNLFxDnAyMjM2NXZzNAox8_YyACiKBCgxwAEcDQvr9PPJzU_Vzo3IsAHtUH8w!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

 

Föräldrakooperativet Djungeln

IMG_7156

Förskolan är ett föräldrakooperativ med 19 barn, i åldrarna 1½-5 år och är placerad inne i Bräcke diakoni.

Länk till Föräldrakooperativet Djungeln:
http://www.djungeln.nu/

 

Skogshyddegatans förskola

Skogshyddegatan 23

Avdelningen som deltar i projektet heter Kotten och har 19 barn i blandade åldrar.

Förskolan byggdes 1978. Uppvärmning sker med hjälp av fjärrvärme och ventilationen är en från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Fastigheten är byggd 1978 och på ca 700 m2.

Länk till Skogshyddegatans förskola:
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/forskola/skogshyddegatan-23