Förskolor i projektet

I projektet ingår studieförskolor och pilotförskolor.

Studieförskolor

I FörskoleVis har Interactive Institute, GR Utbildning och SP besökt två förskolor i Göteborg och gjort beteendestudier för att studera barnens lekar och pedagogernas arbetsmiljö. Detta för att få inspiration till utvecklingen av det pedagogiska materialet och för att ta fram ett koncept som fungerar väl i förskoleverksamheten.

  • Övre Hallegatans förskola (Göteborgs Stad): Avdelningen Smulan och Klumpedunsen deltar i FörskoleVis.
  • Föräldrakooperativet Djungeln (Göteborgs Stad)

Pilotförskolor

I FörskoleVis deltar 6 pilotförskolor där pedagoger och barn bidrar till utvecklingen av konceptet genom att testa detta och föreslå förbättringsmöjligheter.

Energianvändningen i dessa förskolor mäts samtidigt för att utreda hur mycket energi pilotförskolorna sparar genom att aktivt arbeta för ett energimedvetet beteende genom att använda FörskoleVis koncept för visualisering av energianvändning och det pedagogiska materialet.

Parallellt så genomförs även ett test i Tallbackens förskola (avdelning Ekorren)där bästa tillgängliga utrustning kommer att testas. Det innebär att den elanvändande utrustningen – så som torkskåp, kyl och frys – kommer att bytas ut till de mest energisnåla alternativen enligt Naturskyddsföreningens Top Ten-lista. Detta för att även utreda potentialen för minskad energianvändning genom att bara byta till energisnål utrustning.

  • Björkängens förskola (Härryda kommun)
  • Kalvegrinna förskola (Kungälvs kommun)
  • Tistelstångens förskola (Trollhättans Stad)
  • Skogshyddegatans förskola (Göteborgs Stad)
  • Gläntans förskola (Oskarshamns kommun)
  • Tallbackens förskola (Oskarshamns kommun): 3-5 årsavdelningen Ekorren deltar i FörskoleVis